Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

Muzikaliteit bij het jonge kind is aangeboren, maar verdient wel verder ontwikkeld te worden. De ontwikkeling van muzikaliteit kan worden gestimuleerd door goed muziekonderwijs.

Vele ontwikkelingsgebieden in de hersenen van jonge kinderen worden aangesproken tijdens het maken van muziek. Denk hierbij aan taal/spraak, zintuigelijke, sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkelingen. Door het maken van muziek leren kinderen zichzelf kennen en ontdekken.


Door in een groep muziek te maken, leren kinderen met elkaar samen te werken en goed op elkaar in te spelen. Muziekonderwijs op de basisschool kan voor kinderen daarom veel betekenen. Een uitgangspunt hierbij is dat de groepsleerkracht er enthousiast mee om weet te gaan.


Muziekles geven aan jonge kinderen is een vak apart, waarbij de rol van de leerkracht cruciaal is. Je kunt nog zo’n goede lesmethode gebruiken, als de leerkracht zijn of haar vak niet verstaat, komt het niet over. De leraar doet er dus toe.

;