Regenboog methode

Musiceren met jonge kinderen is gemakkelijk met ‘De Regenboog’

‘De Regenboog’ is een muziekmethode voor de muzikale basisvorming van kinderen op de basisschool waarmee zij op speelse en creatieve wijze vertrouwd worden gemaakt met muziek.

Het lesprogramma is methodisch van opzet waardoor alle muzikale deelvaardigheden regelmatig aan bod komen.
Alle lesonderdelen voor de leerkracht worden digitaal aangeboden waardoor de muziekles op praktische en eenvoudige wijze gegeven kan worden. De voorbereiding is tot een minimum beperkt.

De leesteksten zijn kort en duidelijk. In één oogopslag weet je wat je moet doen. Voor de kinderen zijn er bijbehorende werkboekjes en liedjesboekjes waarmee zij de lesstof verwerken.


Voorbeelden


Kleuren is leren

Om kinderen iets te leren, moeten we er voor zorgen dat ze het fijn vinden. Kleuren is een bezigheid die jonge kinderen aanspreekt. Het werken met kleuren tijdens de lessen vormt dan ook een waardevolle bijdrage aan het leerproces. Door het kleuren van noten, leren kinderen deze spelenderwijs kennen, met als resultaat het kunnen lezen en schrijven van het traditionele notenschrift.


Tevens wordt binnen het lesprogramma regelmatig gebruik gemaakt van eenvoudige ritme-instrumentjes, waarop de kinderen een ritme leren spelen bij een langzaam uitgevoerd klassiek muziekfragment.


Door het aanbieden van liedjes, ritme oefeningen, partituurtjes, speelstukjes en muzikale voordrachtstukjes worden muzikale vaardigheden aangeleerd. Deze didactische aanpak is voor het kind aantrekkelijk, maakt het enthousiast en geeft het vertrouwen in eigen kunnen.


Muziekdiploma

Na het volgen van de lessen uit de modules 2 t/m 6 van ‘De Regenboog’ kunnen de leerlingen geheel vrijblijvend deelnemen aan een muziekexamen, waarmee zij in het bezit kunnen komen van een ‘AMV diploma’(algemene muzikale vorming).


Het beleven van muziek

Musiceren met de stem
 • stemvorming
 • het zingen van liedjes
 • het zingen van canons
Improvisatie
 • tekst improvisatie
 • ritme improvisatie
 • melodische improvisatie
Het gebruik van het keyboard
 • het spelen van liedjes
 • het spelen van evergreens
Componisten
 • Vivaldi
 • Bach
 • Mozart
 • Haydn
 • Beethoven
 • Schubert
 • Chopin
 • Tschaiskowsky
 

Muziek en beweging
 • marcheren op de maat
 • spelen met ritme-instrumenten
 • muzikale tegenstellingen
 • tempo
 • ritmische vorming
Ontwikkeling van het muzikale gehoor
 • tempo
 • spelen met ritme
 • opmaat
 • articulatie
 • dynamiek
 • meerstemmigheid
 • vormleer
Het gebruik van de blokfluit
 • het spelen van liedjes
 • het samen spelen van speelstukjes
Muziek beluisteren
 • kamermuziek
 • oratorium
 • menuet
 • requiem
 • symfonie
 • sonate
 • lied
 • wals
 • opera
 • concert
 • programmamuziek
 

Gebruik van slaginstrumenten
 • triangel – bellenkrans
 • bloktrom – buistrom
 • claves – bekken
Het notenschrift
 • ritmische notatie
 • melodische notatie
 • liedjes met eenvoudig ritme
 • notenwaarden
 • rustwaarden
 • duur van de noten
 • duur van de rusten
 • voortekens
Instrumentenleer
 • snaarinstrumenten
 • blaasinstrumenten
 • slaginstrumenten
 • het orgel
 • het klavecimbel
 • instrumenten uit andere werelddelen
 

Gebruik van partituurtjes
 • Radetzky mars
 • Figaro
 • Rondo Russo
 • Symfonie
Muziekgeschiedenis
 • de Barok
 • de Weense klassieken
 • de Romantiek

;