Muziekeducatie

Doel

Uitgangspunt van de muziekeducatie is de beroepsstandaard te optimaliseren als het gaat om muziekonderwijs, waarbij tevens het ontwikkelen van eigen muzikale en didactische vaardigheden een belangrijke rol spelen.


Door tijdens de lessen muziek met elkaar te maken, te beluisteren, te begrijpen en te waarderen worden de muzikale competenties van de leerkracht uitgebreid.


Een goede overdracht van vaardigheden en kennis is een krachtig hulpmiddel voor de leerkracht, om het pedagogisch-didactisch klimaat van de muzieklessen voor de leerlingen weer als een prettige leeromgeving te gaan ervaren.


Doelgroep

Leraren die voor de klas staan en werkzaam zijn op een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het Primair Onderwijs of een school voor speciaal onderwijs voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Expertise-centra of een school als bedoeld in artikel 1van de Wet primair onderwijs BES.

;